Súťaž - vyhodnotenie súťaže - šk.r. 2011/2012

Dňa 21.03.2012 organizovala ZUŠ Kráľovský Chlmec regionálnu súťaž v hre na zobcovej flaute. Súťaže sa zúčastnili základné umelecké školy z regióna:

Súťaž bola rozdelená do 6-tich kategórií:
Kategória najmladších účastníkov rok nar. 2005, 2004
1. kategória rok nar. 2003
2. kategória rok nar. 2002
3. kategória rok nar. 2001
4. kategória rok nar. 2000
5. kategória rok nar. 1999 a nižšie

Členmi poroty boli pedagógovia dychového odboru ZUŠ:

Predsedom poroty bol Ľubomír Aličano - pedagóg zo ZUŠ Medzilaborce.

Súťaž s malým koncertom otvoril hosťujúci žiak z Medzilaboriec - Matej Kutlák.

Súťaže sa spolu zúčastnilo 37 žiakov, z toho:

Menoslov súťažiacich a ich ocenenia:

Kategória najmladších účastníkov
Zlaté pásmo - K.Bálintová - 1.miesto - Čierna n.T.
L.Smolnická - Čierna n.T.
A.Pólyiová - Čierna n.T.
Strieborné pásmo - E.Fazekašová - Kráľ.Chlmec
Ž.Kováčová - Čierna n.T.
T.Kučmová - Sečovce
Bronzové pásmo - Á.Blanár - Kráľ.Chlmec
P.Blanár - Kráľ.Chlmec
D.Medviď - SZUŠ Michalovce
P.Karásová - Čierna n.T.
A.Chmurovičová - ZUŠ Michalovce

1. kategória
Zlaté pásmo - S.Palková - Čierna n.T.
Strieborné pásmo - S.Ondruš - Trebišov
A.Tarr - Kráľ.Chlmec
Bronzové pásmo - L.Fraštiová - Trebišov
K.Ondrušová - Trebišov
M.Ostrožovič - Trebišov

2. kategória
Zlaté pásmo - L.Pituková - 1.miesto - Čierna n.T.
Strieborné pásmo - I.Bodnárová - Kráľ.Chlmec
A.Burašová - SZUŠ Michalovce
R.Kočiová - Čierna n.T.
Bronzové pásmo - V.Fisková - Čierna n.T.
K.Kopernická - Michalovce

3. kategória
Zlaté pásmo - S.Laczková - 1.miesto - Čierna n.T.
Strieborné pásmo - K.Bajnoková - Čierna n.T.
V.Heringová - Čierna n.T.
Bronzové pásmo - B.Csonka - Kráľ.Chlmec
T.Sáradi - Kráľ.Chlmec

4. kategória
Zlaté pásmo - V.Babosová - 1.miesto - Čierna n.T. Y.Hamiová - Čierna n.T.
Strieborné pásmo - K.Kačurová - Michalovce
Bronzové pásmo - M.Mihucová - Trebišov

5. kategória
Zlaté pásmo - Š.Bálintová - 1.miesto - Čierna n.T.
A. Kantuľáková - Sečovce
Strieborné pásmo - Fr.Demjanová - Kráľ.Chlmec
B.Horváthová - Kráľ.Chlmec
A.Koščíková - Trebišov

Súťaž prebehla na vysokej úrovni, všetci súťažiaci boli spokojní a tešili sa z ocenení.

Ďakujeme sponzorom: