Súťaž - vyhodnotenie súťaže - šk.r. 2011/2012

Dňa 25.04.2012 organizovala ZUŠ Kráľovský Chlmec školskú klavírnu súťaž. Súťaže sa zúčastnili žiaci z našich pobočiek:

Súťaž bola rozdelená do 8-tich kategórií:
1. kategória žiaci 8 roční a mladší
2. kategória žiaci 9 roční
3. kategória žiaci 10 roční
4. kategória žiaci 11 roční
5. kategória žiaci 12 roční
6. kategória žiaci 13 roční
7. kategória žiaci 14 roční
8. kategória žiaci 15 roční a starší

Členmi poroty boli pedagógovia:

Súťaže sa spolu zúčastnilo 42 žiakov, z toho: Menoslov súťažiacich a ich ocenenia:

1. kategória
1. miesto - Pándy Žofia Rebeka (uč. A. Költőová)
Tomoriová Viktória (uč. A. Mentová)
2. miesto - Sallai Ibolya (uč. Š. Ballová)
Kóbori Ján (uč. K. Anderová)
Kalapos Hilda (uč. A. Költőová)
3. miesto - Csonková Anna (uč. M. Pirovitsová)
Feke Benedek (uč. E. Geriová)
Geri Gergely (uč. E. Geriová)

2. kategória
1. miesto - Vida Boglárka (uč. Š. Ballová)
2. miesto - Balogh Nora (uč. Š. Ballová)
Kavčák Samuel (uč. M. Spišáková)

3. kategória
1. miesto - Tarcaliová Klaudia (uč. A. Költőová)
2. miesto - Geriová Eszter (uč. M. Tomoriová)
Hajdók Fruzsina (uč. I. Pituková)
Petrovičová Sofia (uč. G. Szimková)
3. miesto - Baloghová Olívia (uč. M. Spišáková)
Magyarová Kitti (uč. I. Pituková)
4. miesto - Feke Levente (uč. E. Geriová)
Kovácsová Viviana (uč. M. Tomoriová)

4. kategória
1. miesto - Kiss Emese (uč. D. Penťová)
3. miesto - Gaboda Ladislav (uč. A. Gabodová)
Gulyás Boglárka (uč. Š. Ballová)
Pállová Noémi (uč. E. Geriová)
Tóthová Viktória (uč. M. Spišáková)

5. kategória
1. miesto - Varga Szabolcs (uč. A. Mentová)
Babosová Viktória (uč. A. Költőová)
2. miesto - Marcinová Ester (uč. K. Lénártová)
Tulej Jaroslav (uč. M. Tomoriová)
3. miesto - Megyesiová Enikő (uč. E. Geriová)
Salková Bibiana (uč. Š. Ballová)

6. kategória
1. miesto - Leczo Laura (uč. D. Penťová)
Michalák Natália (uč. D. Penťová)
2. miesto - Šoltésová Beáta (uč. M. Pirovitsová)
3. miesto - Juhászová Noémi (uč. E. Geriová)
Körmöndi Krisztián (uč. E. Kissová)

7. kategória
1. miesto - Illés Anna (uč. K. Lénártová)
2. miesto - Molnár Réka (uč. G. Szimková)

8. kategória
1. miesto - Kavčáková Laura (uč. M. Spišáková)
Tóth Laura (uč. D. Penťová)
2. miesto - Čáková Noémi (uč. M. Pirovitsová)
3. miesto - Fedor Barbara (uč. A. Költőová)

Súťaž prebehla na vysokej úrovni, všetci súťažiaci boli spokojní a tešili sa z ocenení.

Ďakujeme sponzorom: