Súťaž - vyhodnotenie súťaže - šk.r. 2012/2013

Dňa 24.04.2013 organizovala ZUŠ Kráľovský Chlmec školskú klavírnu súťaž. Súťaže sa zúčastnili žiaci z našich pobočiek:

Súťaž bola rozdelená do 6-tich kategórií:

Členmi poroty boli pedagógovia:

Súťaže sa spolu zúčastnilo 32 žiakov

Menoslov súťažiacich a ich ocenenia:

1. kategória
Laureát Csonková Anna (uč. M. Pirovitsová)
Zlaté pásmo Pándy Žofia Rebeka (uč. PaedDr. A. Költőová)
Čebrenák Alan (uč. Š. Ballová)
Strieborné pásmo Andrejová Boglárka (uč. A. Költőová)
Majer Noémi (uč. A. Mentová)
Baloghová Nóra (uč. Š. Balogh)
Tóth Christopher (uč. A. Gabodová)
Tomoriová Viktória (uč. A. Mentová)
Bronzové pásmo Tulejová Helena (uč. M. Tomoriová)
Kalapos Hilda (uč. A. Költőová)

2. kategória
Laureát Vida Boglárka (uč. Š. Ballová)
Zlaté pásmo Kovácsová Viviana (uč. M. Tomoriová)
Strieborné pásmo Kavčák Samuel (uč. Mgr. M. Spišáková)
Petrovičová Sofia (uč. G. Szimková)
Szabó Máté (uč. Š. Ballová)
Bronzové pásmo Csonková Viktória (uč. K. Lénártová)
Budjač Adam (uč. Š. Ballová)

3. kategória
Laureát  
Zlaté pásmo Babosová Viktória (uč. A. Költőová)
Strieborné pásmo Kiss Emese (uč. D. Penťová)
Varga Szabolcs (uč. A. Mentová)
Bronzové pásmo Gabóda Ladislav (uč. Š. Balogh)

4. kategória
Laureát Demková Sofia (uč. M. Tomoriová)
Zlaté pásmo Michalák Natália (uč. D. Penťová)
Strieborné pásmo Budjáč Martin (uč. Š. Ballová)
Tulej Jaroslav (uč. M. Tomoriová)
Bronzové pásmo  

5. kategória
Laureát Illés Anna (uč. K. Lénártová)
Zlaté pásmo Leczo Laura (uč. D. Penťová)
Strieborné pásmo Marciová Rebeka (uč. M. Spišáková)
Molnár Réka (uč. G. Szimková)
Tarr Hanna Borbála (uč. A. Gabodová)
Bronzové pásmo  

6. kategória
Laureát  
Zlaté pásmo  
Strieborné pásmo Tóth Laura (uč. D. Penťová)
Kavčáková Laura (uč. M. Spišáková)
Bronzové pásmo  

Všetci súťažiaci boli spokojní a tešili sa z ocenení.

Ďakujeme našim sponzorom.