Klavírna súťaž - 28.4.2014

Dňa 28.04.2014 organizovala ZUŠ Kráľovský Chlmec školskú klavírnu súťaž. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Kráľovského Chlmca a z našich pobočiek:

Súťaž bola rozdelená do 5-tich kategórií:

Členmi poroty boli pedagógovia:

Súťaže sa spolu zúčastnilo 44 žiakov

Menoslov súťažiacich a ich ocenenia:

1. kategória
Zlaté pásmo Anita Siposová (uč. K Lénártová)
Čebrenák Alan (uč. Š. Ballová)
Strieborné pásmo Ádám Miklós (uč. K Lénártová)
Ákos Eszenyi (uč. E. Kissová)
Erika Išky (uč. Bc. M. Spišáková)
Máté Majoros (uč. E. Kissová)
Bronzové pásmo Eszter Liszkai (uč. A. Mentová)
Zsombor Feke (uč. E.Geriová)
Kristóf Géresi (uč. A. Mentová)

2. kategória
Zlaté pásmo Kolett Pataky (uč. D. Penťová)
Miriam Berkešová (uč. D. Penťová)
Viktória Tomoriová (uč. A. Mentová)
Helena Tulejová (uč. M. Tomoriová)
Vivien Ballová (uč. M. Spišáková)
Zuzana Marciová (uč. M. Spišáková)
Strieborné pásmo Gabriela Semanová (uč. E. Geriová)
Evelin Nagyová (uč. PaedDr. B. Tarcaliová)
Žofia Rebeka Pándyová (uč. PaedDr. A. Költőová)
Anna Csonková (uč. M. Pirovitsová)
Katarína Kočišová (uč. A. Mentová)
Christofer Tóth (uč. A. Gabodová)
Bronzové pásmo Gergő Geri (uč. A. Költővá)
Nóra Baloghová (uč. Š. Balogh)
Hilda Kalapos (uč. A. Költőová)
Leonard Wöstmann (uč. M. Tomoriová)
Andrejová Boglárka (uč. A Költőová)
Benedek Feke (uč. E. Geriová)

3. kategória
Zlaté pásmo Sofia Petrovičová (uč. K. Lénártová)
Samuel Kavčák (uč. M. Spišáková)
Boglárka Vida (uč. Š. Ballová)
Olívia Baloghová (uč. M. Spišáková)
Strieborné pásmo Chiara Palková (uč. M. Pirovitsová)
András Tarr (uč. A. Gabodová)
Levente Feke (uč. E. Geriová)
Vivian Kovácsová (uč. M. Tomoriová)

4. kategória
Zlaté pásmo Natália Michaláková (uč. D. Penťová)
Boglárka Gulyás (uč. Š. Ballová)
Sofia Demková (uč. M. Tomoriová)
Strieborné pásmo Budjáč Martin (uč. Š. Ballová)
Szabolcs Varga (uč. A. Mentová)
Bronzové pásmo Emesi Kiss (uč. G. Szimková)
Stela Kudláčová (uč. Š. Balogh)

5. kategória
Zlaté pásmo Réka Molnár (uč. G. Szimková)
Strieborné pásmo Noémi Juhászová (uč. E. Geriová)
Bronzové pásmo  

Všetci súťažiaci boli spokojní a tešili sa z ocenení.

Ďakujeme našim sponzorom.