Klavírna súťaž - 16.4.2015

Dňa 16.04.2015 organizovala ZUŠ Kráľovský Chlmec školskú klavírnu súťaž "Talent 2015". Súťaže sa zúčastnili žiaci z Kráľovského Chlmca a žiaci z našich pobočiek:

Súťaž bola rozdelená do 7-tich kategórií:

Členmi poroty boli pedagógovia:

Súťaže sa spolu zúčastnilo 45 žiakov

Menoslov súťažiacich a ich ocenenia:

1. kategória
Zlaté pásmo Anna Dócsová (uč. Š. Ballová)
Strieborné pásmo Eszter Liszkai (uč. A. Mentová)

2. kategória
Zlaté pásmo Alan Čebrenák (uč. Š. Ballová)
Erika Iškyová (uč. M. Spišáková)
Liana Kováčová (uč. I. Tökölyi)
Anita Siposová (uč. K. Lénártová)
Strieborné pásmo Máté Majoros (uč. E. Kissová)
Ádám Miklós (uč. K. Lénártová)
Bronzové pásmo Erik Bari (uč. Š. Balogh)
Zsombor Feke (uč. E. Geriová)

3. kategória
Zlaté pásmo Júlia Kónyová (uč. G. Szimková)
Zuzana Marciová (uč. M. Spišáková)
Noémi Májer (uč. A. Költőová)
Strieborné pásmo Bianka Kónyová (uč. G. Szimková)
Leonard Wöstmann (uč. M. Tomoriová)
Bronzové pásmo Fanni Gecse (uč. Š. Balogh)
Gabriela Semanová (uč. E. Geriová)

4. kategória
Zlaté pásmo Nóra Baloghová (uč. Š. Balogh)
Žofia Rebeka Pándyová (uč. A. Költőová)
Christopher Tóth (uč. A. Gabodová)
Strieborné pásmo Hilda Kalapos (uč. A. Költőová)
Evelin Nagyová (uč. B. Tarcaliová)
Ibolya Sallai (uč. Š. Ballová)
Bronzové pásmo Benedek Feke (uč. E. Geriová)
Katarína Kočišová (uč. A. Mentová)
Viktória Tomoriová (uč. A. Mentová)

5. kategória
Zlaté pásmo Viktória Csonková (uč. K. Lénártová)
Samuel Kavčák (uč. M.Spišáková)
Monika Kozáková (uč. M. Spišáková)
Sofia Petrovičová (uč. K. Lénártová)
Boglárka Vidová (uč. Š. Ballová)
Strieborné pásmo Olívia Baloghová (uč. M. Spišáková)
Viviana Kovácsová (uč. Š. Ballová)
Bronzové pásmo Máté Szabó (uč. Š. Ballová)
Peter Vida (uč. A. Mentová)

6. kategória
Zlaté pásmo Martin Budjáč (uč. Š. Ballová)
Sofia Demková (uč. M. Tomoriová)
Boglárka Gulyás (uč. Š. Ballová)
Emese Kiss (uč. G. Szimková)
Szabolcs Varga (uč. A. Mentová)

7. kategória
Zlaté pásmo Anna Illés (uč. K. Lénártová)
Eszter Pásztor (uč. B. Tarcaliová)
Strieborné pásmo Réka Molnár (uč. G. Szimková)
Hanna Borbála Tarr (uč. A. Gabodová)
Elisa Anais Verhaege (uč. M. Tomoriová)

Ďakujeme našim sponzorom.