Súťaže - Školský rok 2010/2011

Regionálna klavírna súťaž - Veľké Kapušany dňa 20.04.2011.
II.kat. 3.miesto Anna Illés (p.uč. Katarína Lénártová)
III.kat. 1.miesto Laura Leczo (p.uč. Diana Penťová)
III.kat. 3.miesto Natália Michaláková (p.uč. Diana Penťová)
III.kat. 2.miesto Viktória Babosová (p.uč. Mgr. Aneta Költőová)
IV.kat. 2.miesto Laura Tóth (p.uč. Diana Penťová)
IV.kat. 3.miesto Barbara Fedor (p.uč. Mgr. Aneta Költőová)
V.kat. 3.miesto Laura Kavčáková (p.uč. Mária Spišáková)