Základná umelecká škola Krážovský Chlmec

Námestie Hrdinov č. 10/338, 077 01 Krážovský Chlmec

tel./fax: 056 62 85 980, mail: zuskch@gmail.com