OBJEDNÁVKY a FAKTÚRY

  rok 2020

Objednávky január 2020
31.1.2020

Faktúry
január 2020
31.1.2020

Objednávky február 2020
2.3.2020

Faktúry
február 2020
2.3.2020

Objednávkymarec 2020
2.4.2020

Faktúry
marec 2020
2.4.2020
 

Objednávky apríl 2020
4.5.2020

Faktúry
apríl 2020
4.5.2020

Objednávky máj 2020
4.6.2020

Faktúry
máj 2020
4.6.2020

Objednávky jún 2020
2.7.2020

Faktúry
jún 2020
2.7.2020
 

Objednávky júl 2020
5.8.2020

Faktúry
júl 2020
5.8.2020

Objednávky august 2020
8.9.2020

Faktúry
august 2020
8.9.2020

Objednávky september 2020
5.10.2020

Faktúry
september 2020
5.10.2020
 
  rok 2019

Objednávky január 2019
8.2.2019

Faktúry
január 2019
8.2.2019

Objednávky február 2019
3.3.2019

Faktúry
február 2019
3.3.2019

Objednávky marec 2019
3.3.2019

Faktúry
marec 2019
3.3.2019
 

Objednávky apríl 2019
30.4.2019

Faktúry
apríl 2019
30.4.2019

Objednávky máj 2019
3.6.2019

Faktúry
máj 2019
3.6.2019

Objednávky jún 2019
8.7.2019

Faktúry
jún 2019
8.7.2019
 

Objednávky júl 2019
31.7.2019

Faktúry
júl 2019
31.7.2019

Objednávky august 2019
2.9.2019

Faktúry
august 2019
2.9.2019

Objednávky september 2019
7.10.2019

Faktúry
september 2019
7.10.2019
 

Objednávky október 2019
04.11.2019

Faktúry
október 2019
04.11.2019

Objednávky november 2019
03.12.2019

Faktúry
november 2019
03.12.2019

Objednávky deceember 2019
31.12.2019

Faktúry
december 2019
31.12.2019
 
  rok 2018

Objednávky január 2018
7.2.2018

Faktúry
január 2018
7.2.2018

Objednávky február 2018
8.3.2018

Faktúry
február 2018
8.3.2018

Objednávky marec 2018
6.4.2018

Faktúry
marec 2018
6.4.2018
 

Objednávky apríl 2018
4.5.2018

Faktúry
apríl 2018
4.5.2018

Objednávky máj 2018
1.6.2018

Faktúry
máj 2018
1.6.2018

Objednávky jún 2018
4.7.2018

Faktúry
jún 2018
4.7.2018
 

Objednávky júl 2018
2.8.2018

Faktúry
júl 2018
2.8.2018

Objednávky august 2018
17.9.2018

Faktúry
august 2018
17.9.2018

Objednávky september 2018
06.10.2018

Faktúry
september 2018
06.10.2018
 

Objednávky október 2018
10.11.2018

Faktúry
október 2018
10.11.2018

Objednávky november 2018
12.12.2018

Faktúry
november 2018
12.12.2018

Objednávky december 2018
08.01.2019

Faktúry
december 2018
08.01.2019
 
  rok 2017

Objednávky január 2017
1.2.2017

Faktúry
január 2017
1.2.2017

Objednávky február 2017
3.3.2017

Faktúry
február 2017
3.3.2017

Objednávky marec 2017
24.4.2017

Faktúry
marec 2017
24.4.2017
 

Objednávky apríl 2017
2.5.2017

Faktúry
apríl 2017
2.5.2017

Objednávky máj 2017
9.6.2017

Faktúry
máj 2017
9.6.2017

Objednávky jún 2017
27.7.2017

Faktúry
jún 2017
27.7.2017
 

Objednávky júl 2017
2.8.2017

Faktúry
júl 2017
2.8.2017

Objednávky august 2017
4.9.2017

Faktúry
august 2017
4.9.2017

Objednávky september 2017
6.10.2017

Faktúry
september 2017
6.10.2017
 

Objednávky október 2017
9.11.2017

Faktúry
október 2017
9.11.2017

Objednávky november 2017
5.12.2017

Faktúry
november 2017
5.12.2017

Objednávky december 2017
3.1.2018

Faktúry
december 2017
3.1.2018
 
  rok 2016

Objednávky január 2016

Faktúry
január 2016

Objednávky február 2016

Faktúry
február 2016

Objednávky marec 2016

Faktúry
marec 2016
 

Objednávky apríl 2016

Faktúry
apríl 2016

Objednávky máj 2016

Faktúry
máj 2016

Objednávky jún 2016

Faktúry
jún 2016
 

Objednávky júl 2016

Faktúry
júl 2016

Objednávky august 2016

Faktúry
august 2016

Objednávky september 2016

Faktúry
september 2016
 

Objednávky október 2016

Faktúry
október 2016

Objednávky november 2016
6.12.2016

Faktúry
november 2016
6.12.2016

Objednávky december 2016
10.01.2017

Faktúry
december 2016
10.01.2017
 
 
  rok 2015

Objednávky január 2015

Faktúry
január 2015

Objednávky február 2015

Faktúry
február 2015

Objednávky marec 2015

Faktúry
marec 2015
 

Objednávky apríl 2015

Faktúry apríl 2015

Objednávky máj 2015

Faktúry máj 2015

Objednávky jún 2015

Faktúry jún 2015
 

Objednávky júl 2015

Faktúry júl 2015

Objednávky august 2015

Faktúry august 2015

Objednávky september 2015

Faktúry september 2015
 

Objednávky október 2015

Faktúry október 2015

Objednávky november 2015

Faktúry november 2015

Objednávky december 2015

Faktúry december 2015
 
  rok 2014

Objednávky január 2014

Faktúry
január 2014

Objednávky február 2014

Faktúry
február 2014

Objednávky marec 2014

Faktúry
marec 2014
 

Objednávky apríl 2014

Faktúry
apríl 2014

Objednávky máj 2014

Faktúry
máj 2014

Objednávky jún 2014

Faktúry
jún 2014
 

Objednávky júl 2014

Faktúry
júl 2014

Objednávky august 2014

Faktúry
august 2014

Objednávky september 2014

Faktúry
september 2014
 

Objednávky október 2014

Faktúry
október 2014

Objednávky november 2014

Faktúry
november 2014

Objednávky december 2014

Faktúry
december 2014
 
  rok 2013

Faktúry
január 2013

Faktúry
február 2013

Objednávky
február 2013

Faktúry
marec 2013

Objednávky
marec 2013

Faktúry
apríl 2013
 

Objednávky
apríl 2013

Faktúry
máj 2013

Objednávky
máj 2013

Faktúry
jún 2013

Objednávky
jún 2013

Faktúry
júl 2013
 

Objednávky
august 2013

Faktúry
august 2013

Objednávky
september 2013

Faktúry
september 2013

Objednávky
október 2013

Faktúry
október 2013
 

Objednávky
november 2013

Faktúry
november 2013

Objednávky
december 2013

Faktúry
december 2013
   
 
  rok 2012

Objednávky január 2012

Faktúry
január 2012

Objednávky február 2012

Faktúry
február 2012

Objednávky marec 2012

Faktúry
marec 2012
 

Objednávky april 2012

Faktúry
april 2012

Objednávky máj 2012

Faktúry
máj 2012

Objednávky jún 2012

Faktúry
jún 2012
 

Objednávky júl 2012

Faktúry
júl 2012

Objednávky august 2012

Faktúry
august 2012

Objednávky september 2012

Faktúry
september 2012
 

Faktúry október 2012

Objednávky október 2012

Faktúry november 2012

Objednávky november 2012

Faktúry december 2012

Objednávky december 2012