Podujatia a akcie - Školský rok 2013/2014

20.-21. 9. Medzibodrožský kultúrny festival
- účinkujúci: Anna Illés, Fatima Bari, Dávid Magyar, Nóra Balogh, Eva Szabová, Erik Majernik, Tanečná skupina, Spevácky zbor
16. 10. Borša - Hudba bez hraníc
24. 10. Vystúpenie pre dôchodcov v Dome Humanity - účinkujúci:
Réka Molnár, Miriam Berkeš, Kolett Pataky, Anna Illés, Elisabeth Mészáros, Ildikó Bodnár, Panna Blanár, Márk Orosz, Simona Tirpáková, Szabolcs Varga
13. 11. Vystúpenie pre dôchodcov - Gymnázium - účinkujúci:
Eva Szabová, Fatima Bari, Anna Illés
11. 12. Verejný Vianočný koncert
20. 12. Koncert v kostole - Poľany - účinkujúci: Gergő Geri, Laura Leczo, Réka Molnár, Eva Szabová, Szabolcs Varga
dec. jan. Triedne semináre
dec. jan. Triedne koncerty
13. 2. Výstava - MsKS - hra na klavíri: Szabolcs Varga
3. 4. Výstava - Múzeum - hra na zobc. flaute: Ildikó Bodnár
4. 4. "Výstava - MsKS - hra na klavíri: Eszter Pásztor, Viktória Tomoriová
28. 4. Klavírna súťaž "TALENT 2014"
7. 5. Výchovný koncert pre MŠ
Výchovný koncert pre MŠ - V.Trakany
14. 5. Koncert ku Dňu matiek
"Deň Matiek" - Koncert - V.Trakany
"Deň Matiek" - Koncert - Boľ
21. 5. "Dom Humanity" vystúpenie
Koncert pre učiteľov - Boľ
28. 5. Skúšky 4. roč.
máj Triedne semináre
v mesiaci máj Triedne Semináre
v mesiaci jún Triedne Koncerty
10. 6. Absolventský Koncert
jún Postupové skúšky
jún Koncert v greko-kat.kostole - Borša
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2012/2013

20. 9. Medzibodrožský kultúrny festival
19. 10. Spevácka súťaž "Tavaszi szél vizet áraszt..."
žiačka Simona Tirpáková sa dostala do semifinále t.j. postup na celoslovenskú súťaž
november Vystúpenie pre dôchodcov - Pobočky - Somotor, Veľký Kamenec, Ladmovce, Streda nad Bodrogom
17. 11. "Tavaszi szél vizet áraszt..." Celoslovenská spevácka súťaž - Nenince
žiačka Simona Tirpáková sa umiestnila v bronzovom pásme a dostala mimoriadne ocenenie
28. 11. Vystúpenie pre dôchodcov - MsKS
10. 12. Vystúpenie z príležitosti 20 .výr. Športinvalidov
12. 12. Verejný Vianočný Koncert
17. 12. Vystúpenie pre dôchodcov v Dome Humanity
dec. jan. Triedne koncerty
3. 4. Výstava - Múzeum (program)
17. 4. Koncert pre MŠ
23. 4. "Zemplín POP" súťaž - Michalovce
24. 4. Školská klavírna súťaž
6. 5. Klavírna súťaž - Sátoraljaújhely
10. 5. Gitarová súťaž - Sátoraljaújhely
10. 5. Festival pre deti - Borša
16. 5. Koncert ku dňu matiek
20. 5. "Dom Humanity" vystúpenie
27. 5. Skúšky 4.roč.
28. 5. Absolventské skúšky
v mesiaci máj Triedne Semináre
v mesiaci jún Triedne Koncerty
10. 6. Absolventský Koncert
11. - 18.6. Postupové skúšky
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2011/2012 - prvý polrok v Kráľovskom Chlmci

8. 9. Plenárne zasadnutie rodičov
24. 9. Medzibodrožský kultúrny festival
12. 10. Klavírny večer Tamása Juhásza z diel Ferenca Liszta k 200. výročiu narodenia skladateľa
4. 11. Vystúpenie - Dom Dôchodcov
12. 11. "Liba galiba" - Veľké Trakany
12. 11. Tanečný Festival - Malý Horeš
15. 11. Spevácka súťaž "Zemplén hangja" - Sárospatak, Maďarsko
29. 11. Spevácka súťaž "Zemplén hangja" - Sárospatak, Maďarsko - semifinále
2. 12. Vystúpenie pre dôchodcov MsKS
14. 12. Vianočný koncert
dec. jan. Triedne koncerty
9.1.-20.1. Polročné prehrávky vo forme triednych seminárov
19. 1. Polročné prehrávky pre kontrahujúcich žiakov
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2011/2012 - druhý polrok v Kráľovskom Chlmci

21. 3. Regionálna súťaž v hre na zobcovej flaute
28.3. Koncert pre učiteľský zbor v ZŠ - Boľ
25.4. Školská klavírna súťaž
8.5. Klavírna súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko
(Samuel Kavčák, Laura Kavčáková - žiaci p. uč. M. Spišákovej)
9.5. Koncert pre MŠ
10.5. Gitarová súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko
(Dávid Bešenyi, Flórián Zselenák, Márk Priám, Bernadett Kajlaová, Szabolcs Mészáros - žiaci p. uč. A. Baboša, p. riaď. F. Kronauera)
11.5. Detský Festivál - Streda nad Bodrogom
(Olívia Baloghová, Samuel Kavčák, Mária Spišák, Viktória Tóthová, Monika Rusnáková - žiaci p. uč. M. Spišákovej )
21.5. Koncert - Deň Matiek
máj Triedne Semináre
31.5.. Plenárne zasadnutie rodičov
máj. jún Triedne koncerty
4.6.-12.6. Postupové skúšky
7.6. Absolventské skúšky
15.6. Absolventský Koncert