Podujatia a akcie - Školský rok 2018/2019

19.10.2018 Deň dôchodcov Gymnázium
- 1. Fazekas Edina; Margaret Island:Eső; /Ander/
- 2. Mészáros Elizabeth; J. Legend: All of me; /Ander/
- 3. István András Bánhegyi és a tánccsoport; Abba Mamma mia; /Ander, Vargovčík/
20.10.2018 Libagaliba Nagytárkány
- 1. Fazekas Edina; Margaret Island:Eső; /Ander/
- 2. Mészáros Elizabeth; Henybeast Így játszom; /Ander/
- 3. István András Bánhegyi és a tánccsoport; Abba Mamma mia; /Ander, Vargovčík/
23.10.2018 Program DH dňa 23.10.2018 - 14.00
- 1. Barbara Szabóová - E. Hradecký: Etuda (Tomori)
- 2. Bánhegyi István András - W.A. Mozart: Humoreska (Kiss)
- 3. Noémi Májer - Virágének (Költő)
- 4. Eszenyi Levente - D. Cimarosa: Sonáta C (Kiss)
- 5. Majoros Máté - P.Wedgwood: Vízesés (Kiss)
- 6. Pósa Bence - Süsser (Balogh)
- 7. Furik Anna - Gryllus: Viárgcsokor (Szimko)
- 8. Tipán Árpád - Imp. alma a fa alatt (Szimko)
25.10.2018 Výstava Tóth Pál Gyula
- H.G. Heumann: Melancholy of love ( A szerelem melancholája); Varga Szabolcs;/Mentó/
- Cserháti Zsuzsa: Elfelejtett dal; ének Bacskai Viktória, zongora Varga Szabolcs; /Mentó/
- J.S.Bach: Preludium; Varga Szabolcs; /Mentó/
13.12.2018 Rák Viki karácsonyi koncert
- Zbor; /Bimba/
14.12.2018 Vianočný prípitok
- Tanec; /Vargovčík/
- E.Mészáros spev; /Ander/
9.12.2018 Veľký Horeš - Koncert v kostole
- Sarah Brezina; J.S.Bach-Menuet; /Mentó/
- Varga Szabolcs; J.S.Bach-Dvojhlasná invencia ; /Mentó/
15.12.2018 CSEMADOK- Vianočný koncert
- Sarah Brezina; J.S.Bach-Menuet; /Mentó/
- Varga Szabolcs; J.S.Bach-Dvojhlasná invencia ; /Mentó/
- Viktória Bacskai; Legyen ünnep ének; /Mentó/
28.1.2019 BMKH - doprovod Erdéi Klaudia
- Doprevádzal Varga Szabolcs
9.2.2019 CSEMADOK - Budapest
- ének Bacskai Viktória, zongora Varga Szabolcs; /Mentó/
14.3.2019 výstava TICCE
- A. Gabodová+M. Tomoriová; ped.zam. 4.ruč. Mozart-Čarovná flauta
- Ildikó Bodnárová; L.von Beethoven flauta; /Anderová/
- Sonja A. Dubík; spev; /Dégner/
15.3.2019  
- E. Szabová+ A. Gabodová; ped. zam.; Brahms- Magyartáncok
- Alan Čebreňák; F.Liszt rapszódia klavír; /Ballová/
- Sonja A. Dubík; spev; /Dégner/
- Zborový spev; /Bimba, Balogh/
19.3.2019 Fullstar Ružomberok
- I. A. Bánhegyi; /Ander/
- E. Fazekasová; /Ander/
- E. Mészáros; /Ander/
- V. Bacskaiová; /Mentó/
21.3.2019 výstava TICCE
- Alan Čebreňák; F.Liszt rapszódia klavír; /Ballová/
28.3.2019 Deň učiteľov -Gymnázium
- Ádám Pataky; stachak: Venezuelinsky tanec; gitara; /Babos/
- Alan Čebreňák; F.Liszt rapszódia klavír; /Ballová/
- Ildikó Bodnárová; L.von Beethoven flauta; /Anderová/
- Ádám Fekete; M.Hošek: Cvrček; /Anderová/
9.4.2019 ZEMPLÍN POP 2019 - Michalovce
- I. A. Bánhegyi; /Ander/
- E. Fazekasová; /Ander/
- E. Mészáros; /Ander/
- V. Bacskaiová; /Mentó/
26.4.2019 klavírna súťaž v Nyíregyháza
- Alan Čebreňák; klavír; /Ballová/
Anna Dócs; klavír; /Ballová/
27.4.2019 koncert z príležitosti J. Selyeho
- Ildikó Bodnárová; /Ander/
- Szabolcs Varga; /Mentová/
- Viktória Bacskaiová; /Mentová/
- I. A. Bánhegyi; /Ander/
- S. A Dubík; /Dégner/
7.5.2019 koncert ku dňu Matiek
13.5.2019 prijímacie pohovory
14.5.2019 výchovný koncert pre zš sjl
21.5.2019 absolventské skúšky 7roč., 8.roč. a II.stupeň
23.5.2019 výchovný koncert pre zš mjl
29.5.2019 absolventské skúšky 4.roč.
30.5.2019 predstavenie pre deti " Chráňme deti pred násilím"
1.6.2019 deň detí
3-18.6.2019 postupové skúšky podľa tried
5.6.2019 Absolventský koncert, pre 4.roč.2časť a II.stupeň; 13.30
11.6.2019 pre 4.roč.1.časť; 13.30
18.6.2019 Chráňme deti pred násilím" workschop - Pribeník
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2013/2014

20.-21. 9. Medzibodrožský kultúrny festival
- účinkujúci: Anna Illés, Fatima Bari, Dávid Magyar, Nóra Balogh, Eva Szabová, Erik Majernik, Tanečná skupina, Spevácky zbor
16. 10. Borša - Hudba bez hraníc
24. 10. Vystúpenie pre dôchodcov v Dome Humanity - účinkujúci:
Réka Molnár, Miriam Berkeš, Kolett Pataky, Anna Illés, Elisabeth Mészáros, Ildikó Bodnár, Panna Blanár, Márk Orosz, Simona Tirpáková, Szabolcs Varga
13. 11. Vystúpenie pre dôchodcov - Gymnázium - účinkujúci:
Eva Szabová, Fatima Bari, Anna Illés
11. 12. Verejný Vianočný koncert
20. 12. Koncert v kostole - Poľany - účinkujúci: Gergő Geri, Laura Leczo, Réka Molnár, Eva Szabová, Szabolcs Varga
dec. jan. Triedne semináre
dec. jan. Triedne koncerty
13. 2. Výstava - MsKS - hra na klavíri: Szabolcs Varga
3. 4. Výstava - Múzeum - hra na zobc. flaute: Ildikó Bodnár
4. 4. "Výstava - MsKS - hra na klavíri: Eszter Pásztor, Viktória Tomoriová
28. 4. Klavírna súťaž "TALENT 2014"
7. 5. Výchovný koncert pre MŠ
Výchovný koncert pre MŠ - V.Trakany
14. 5. Koncert ku Dňu matiek
"Deň Matiek" - Koncert - V.Trakany
"Deň Matiek" - Koncert - Boľ
21. 5. "Dom Humanity" vystúpenie
Koncert pre učiteľov - Boľ
28. 5. Skúšky 4. roč.
máj Triedne semináre
v mesiaci máj Triedne Semináre
v mesiaci jún Triedne Koncerty
10. 6. Absolventský Koncert
jún Postupové skúšky
jún Koncert v greko-kat.kostole - Borša
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2012/2013

20. 9. Medzibodrožský kultúrny festival
19. 10. Spevácka súťaž "Tavaszi szél vizet áraszt..."
žiačka Simona Tirpáková sa dostala do semifinále t.j. postup na celoslovenskú súťaž
november Vystúpenie pre dôchodcov - Pobočky - Somotor, Veľký Kamenec, Ladmovce, Streda nad Bodrogom
17. 11. "Tavaszi szél vizet áraszt..." Celoslovenská spevácka súťaž - Nenince
žiačka Simona Tirpáková sa umiestnila v bronzovom pásme a dostala mimoriadne ocenenie
28. 11. Vystúpenie pre dôchodcov - MsKS
10. 12. Vystúpenie z príležitosti 20 .výr. Športinvalidov
12. 12. Verejný Vianočný Koncert
17. 12. Vystúpenie pre dôchodcov v Dome Humanity
dec. jan. Triedne koncerty
3. 4. Výstava - Múzeum (program)
17. 4. Koncert pre MŠ
23. 4. "Zemplín POP" súťaž - Michalovce
24. 4. Školská klavírna súťaž
6. 5. Klavírna súťaž - Sátoraljaújhely
10. 5. Gitarová súťaž - Sátoraljaújhely
10. 5. Festival pre deti - Borša
16. 5. Koncert ku dňu matiek
20. 5. "Dom Humanity" vystúpenie
27. 5. Skúšky 4.roč.
28. 5. Absolventské skúšky
v mesiaci máj Triedne Semináre
v mesiaci jún Triedne Koncerty
10. 6. Absolventský Koncert
11. - 18.6. Postupové skúšky
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2011/2012 - prvý polrok v Kráľovskom Chlmci

8. 9. Plenárne zasadnutie rodičov
24. 9. Medzibodrožský kultúrny festival
12. 10. Klavírny večer Tamása Juhásza z diel Ferenca Liszta k 200. výročiu narodenia skladateľa
4. 11. Vystúpenie - Dom Dôchodcov
12. 11. "Liba galiba" - Veľké Trakany
12. 11. Tanečný Festival - Malý Horeš
15. 11. Spevácka súťaž "Zemplén hangja" - Sárospatak, Maďarsko
29. 11. Spevácka súťaž "Zemplén hangja" - Sárospatak, Maďarsko - semifinále
2. 12. Vystúpenie pre dôchodcov MsKS
14. 12. Vianočný koncert
dec. jan. Triedne koncerty
9.1.-20.1. Polročné prehrávky vo forme triednych seminárov
19. 1. Polročné prehrávky pre kontrahujúcich žiakov
 
Podujatia a akcie - Školský rok 2011/2012 - druhý polrok v Kráľovskom Chlmci

21. 3. Regionálna súťaž v hre na zobcovej flaute
28.3. Koncert pre učiteľský zbor v ZŠ - Boľ
25.4. Školská klavírna súťaž
8.5. Klavírna súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko
(Samuel Kavčák, Laura Kavčáková - žiaci p. uč. M. Spišákovej)
9.5. Koncert pre MŠ
10.5. Gitarová súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko
(Dávid Bešenyi, Flórián Zselenák, Márk Priám, Bernadett Kajlaová, Szabolcs Mészáros - žiaci p. uč. A. Baboša, p. riaď. F. Kronauera)
11.5. Detský Festivál - Streda nad Bodrogom
(Olívia Baloghová, Samuel Kavčák, Mária Spišák, Viktória Tóthová, Monika Rusnáková - žiaci p. uč. M. Spišákovej )
21.5. Koncert - Deň Matiek
máj Triedne Semináre
31.5.. Plenárne zasadnutie rodičov
máj. jún Triedne koncerty
4.6.-12.6. Postupové skúšky
7.6. Absolventské skúšky
15.6. Absolventský Koncert