Súhrnná správa o zmluvách za rok 2020 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 13.10.2020

 

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2020 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 13.10.2020

 

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2020 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 13.10.2020

 

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2020
dátum zverejnenia 13.10.2020

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2020
dátum zverejnenia 13.10.2020

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2020
dátum zverejnenia 13.10.2020

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019
dátum zverejnenia 16.1.2020

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 16.1.2020

 

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019
dátum zverejnenia 17.10.2019

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 17.10.2019

 

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019
dátum zverejnenia 08.07.2019

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 08.07.2019

 

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019
dátum zverejnenia 30.4.2019

Súhrnná správa o zmluvách za rok 2019 - hodnota rovnaká alebo vyššia ako 5000,- bez DPH
dátum zverejnenia 30.4.2019

 

Výzva na predloženie ponuky -Spis č. 01/2015 - ZUŠ

Oznámenie výsledku

 

 

Výzva na predloženie ponuky -Spis č. 03/2014 - ZUŠ

 

 

Výzva na predloženie ponuky – Spis č. 02/2014 – ZUŠ

 

Oznámenie výsledku verejného obstarávania -
školský nábytok, školské lavice a stoličky
s postupom podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

Oznámenie výsledku verejného obstarávania služieb- "Stravné lístky"
s postupom podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní.