PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY:

Diana Penťová, DiS.art. riaditeľka školy klavír
Bc. Katarína Anderová zástupkyňa riaditeľa dychové nástroje, spev korep.
 
Andrej Babos, DiS.art. vedúci gitarového oddelenia gitara, akordeón
Šarlota Ballová, DiS.art. vedúca pobočky Streda n/B. klavír, HN
Balogh Štefan   klavír, bicie, gitara, korep.
Ildikó Baloghová   výtvarný, tanečný odbor
Mgr. Monika Bimba   klavír, HN.
Mgr. Beáta Bányácskiová   výtvarný odbor
Vivien Dobošová   tanečný odbor
Flóra Ferencz   Klavír, HN
Anikó Gabodová, DiS.art.   klavír, HN
Eleonóra Geriová, DiS.art. vedúca pobočky Boľ klavír
Mgr. Andrea Hajdóková vedúci pobočky Veľké Trakany Klavír, HN
Mgr. Izabela Horňáková   Výtvarný odbor
Bc. Laura Kavčáková   klavír, HN
Éva Kišš Palágyi-Kovács, DiS.art. vedúca HO klavír
PaedDr. Aneta Költőová   klavír, spev
Alžbeta Mentová   klavír
Klaudia Ripcsu - Kocsis, DiS.art. vedúca pobočky Veľký Horeš klavír (MD)
Mgr. Mária Spišáková vedúca pobočky Borša klavír, HN
Gabriela Szimková, DiS.art.   Klavír, spev
PaedDr. Beatrix Tarcaliová   klavír
Mária Tomoriová, DiS.art. vedúca pobočky Somotor klavír

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY:

Mgr. Tímea Šulcová Účtovníčka, admin. pracovníčka  
Elena Kendiová mzdová účtovníčka  
Margita Nagyová upratovačka  
Tomáš Pikor Pomocný pracovník