ZMLUVY

 
  rok 2020

Slovak telekom 2020
11.02.2020

SPP dodatok 2020
02.04.2020

UP č. Z20205394_Z 2020
02.04.2020
     
 
  rok 2019

Kolektívna zmluva na roky 2019-2020
31.1.2019

Prevádzkový poriadok
31.1.2019

Kúpna zmluva UP Slovensko
11.4.2019

Objednávka produktu VSE
11.4.2019

Potvrdenie objednávky VSE
30.4.2019

Dodatok - Zmluva k nájme nebyt. priestorov Streda n/B
8.8.2019
 

Darovacia zmluva
Deti - obraz budúcnosti, o. z.
29.10.2019
         
 
  rok 2018

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
6.3.2018

Kúpna zmluva Z201813295_Z - stravné lístky
6.4.2018

Dodatok k zmluve Telekom - balíik služieb
19.6.2018

Zmluva o poskytovaní služieb IKT
02.09.2018

Zmluva o dielo Belax
25.9.2018

Zmluva o dielo Daxis
25.9.2018
 

Pracovná zdravotná služba
19.11.2018

Dodatok č.7 - Prenájom nebytových priestorov Streda n/Bodorogom
01.12.2018
       
 
  rok 2017

Zmluva o výkone Zdravotného dohľadu
03.03.2017

Zmluva o výkone činnosti Technika požiarnej ochrany
03.03.2017

Zmluva o výkone činnosti Bezpečnostnotechnickej služby
03.03.2017

Kúpna zmluva č. Z201710564_Z
17.03.2017

Dodatok SPP
11.10.2017

Dodatok Slovenské telekomunikácie
12.10.2017
 

Dohoda o ukončení zmluvy o výkone Zdravotného dohľadu
29.12.2017
         
  rok 2016 a staršie

Zamestnávateľská zmluva 1. str.

Zamestnávateľská zmluva 2. str.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Komisionárska zmluva

SPP, dodatok č. 02, 2014

Streda nad Bodrogom, dodatok

Kúpna zmluva Régio

Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER
 

Čistiace potreby JBL s.r.o.

Pra. zdravotná služby AGOLO

Telekom mobil

Telekom internet

LIFTA - hudobné nástroje